03. เสื้อนักศึกษาหญิงมีสาบหลัง (จุฬาลงกรณ์)
03. เสื้อนักศึกษาหญิงมีสาบหลัง (จุฬาลงกรณ์)
03. เสื้อนักศึกษาหญิงมีสาบหลัง (จุฬาลงกรณ์)
03. เสื้อนักศึกษาหญิงมีสาบหลัง (จุฬาลงกรณ์)

03. เสื้อนักศึกษาหญิงมีสาบหลัง (จุฬาลงกรณ์)

200.00 ฿

เสื้อนิสิต มีสาบหลัง ผ้าเนื้อดี ไม่บาง ทรงสวย ใส่สบาย รีดง่าย ไม่ร้อน

สำหรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง